Kliendile
Teile on eraldatud ruum meie pilves klient.prokonto.ee lehel. Kättesaadaval kohal on tähtsamad lepingud ja dokumendid, iga kuu kohta oma kaustad raamatupidamise algdokumentide jaoks. Saate kõik oma arved ja muud raamatupidajale mõeldud failid üles laadida ning sellest ei pea raamatupidajale eraldi teada andma. Seda teeb Teie eest meie süsteem ise.

office-495808_1920

Dokumendid
Kõik Teie poolt e-mailiga või paberil saadetud dokumendid leiavad endale koha meie serveris ja Te võite neile igal ajal pilgu peale heita. Selleks on Teil oma kasutajanimi ja parool. Paberil saabunud dokumendid jõuavad sinna skaneeritult.

Arvete väljastamine toimub peamiselt e-mailiga või e-arvena. Korteriühistutele saadame soovi korral paberarved otsepostitusega ühistu postkasti. 

Aruanded kuu lõpu seisuga laetakse üles vastava kuu kausta. Teil on pidevalt olemas oma ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne ning võrdlused eelmiste kuudega. Aruandeid kohandame vastavalt soovile.

Kindel koht
Dokumendid on kadumise vastu kaitstud. Varukoopiad tehakse kord nädalas ja neid hoitakse kahes eraldi turvalises serveris.

binding-contract-948442_1920

business-861325_1920

 
Erinevad võimalused
Meie töötame põhiliselt raamatupidamistarkvaraga Merit Aktiva. Teie soovi korral kasutame teistsuguseid lahendusi või keskkondi

Võtke ühendust